http://www.nongkai.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลทั่วไป

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

พนักงานส่วนตำบล

ข้อมูลหมู่บ้าน

ข้อมูลต่าง ๆ

ประกาศต่างๆ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกหนองปันดา บ้านตำแย ม.13

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนสามปี

ประกาศรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศการชำระค่าภาษี

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมฯ

ประกาศเรื่องช่องทางการร้องเรียน

ประกาศเรื่องการมอบอำนาจ

ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะการปฏิบัติราชการ

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ

เกี่ยวกับ อบต.หนองค่าย

สิ่งที่ควรรู้

ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

งานบุคลากร

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ดูเอกสารคลิก

 1. ประเมินพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
  • ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินคลิก
  • ประกาศวิธีการประเมินคลิก
  • โครงการประเมินพนักงานดีเด่นคลิก
  • พนักงานดีเด่นประจำเดือน ตุลาคม 2564คลิก
  • พนักงานดีเด่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2564คลิก
  • พนักงานดีเด่นประจำเดือน ธันวาคม 2564คลิก
  • พนักงานดีเด่นประจำเดือน มกราคม 2565คลิก
  • พนักงานดีเด่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565คลิก
  • พนักงานดีเด่นประจำเดือน มีนาคม 2565คลิก
 2. ประเมินพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
  • ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินคลิก
  • ประกาศวิธีการประเมินคลิก
  • โครงการประเมินพนักงานดีเด่นคลิก
  • พนักงานดีเด่นประจำเดือน ตุลาคม 2563คลิก
  • พนักงานดีเด่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2563คลิก
  • พนักงานดีเด่นประจำเดือน ธันวาคม 2563คลิก
  • พนักงานดีเด่นประจำเดือน มกราคม 2564คลิก
  • พนักงานดีเด่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564คลิก
  • พนักงานดีเด่นประจำเดือน มีนาคม 2564คลิก

คำสั่งมอบหมายงาน และคำสั่งรักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน

 1. ปีงบประมาณ 2565
 2. ปีงบประมาณ 2564

สรุปการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล

 1. ปีงบประมาณ 2563
 2. ปีงบประมาณ 2564

กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ระดับตำแหน่งและสมรรถนะ

 1. โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
 2. สมรรถนะพนักงานส่วนตำบล
  • สมรรถนะหลัก คลิก
  • สมรรถนะประจำสายบริหาร คลิก
  • สมรรถนะประจำสายงาน คลิก

ตาม ก.อบต.กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

แผนอัตรากำลังสามปี

 1. แผนอัตรากำลังสามปี 2561 - 2563
 2. แผนอัตรากำลังสามปี 2564 - 2566

แผนการพัฒนาบุคลากร

 1. ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566

ตาม ก.อบต.กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

 1. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แยกตามประเภทบริหารท้องถิ่น
 2. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แยกตามประเภทอำนวยการท้องถิ่น
 3. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แยกตามประเภทวิชาการ
 4. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แยกตามประเภททั่วไป

คู่มือสมรรถนะ

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

 1. การบรรจุและแต่งตั้ง
 2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 3. การพัฒนาบุคลากร
 4. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 6. ประกาศ ก.ท.จ.นม. วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
view

บริการ

หน้าแรก
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
โครงสร้างหน่วยงาน
คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย
ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน (กพร)
ข้อมูลตำบล
ภาษีท้องถิ่น
เดินทางติดต่อเรา
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ข้อมูลทะเบียนราษฎร (กรมการปกครอง)
การตรวจสอบอาคาร
ข้อมูลการให้บริการ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เสียภาษีออนไลน์
โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

สถิติ

เปิดเว็บ29/04/2009
อัพเดท20/04/2023
ผู้เข้าชม581,013
เปิดเพจ792,573

ปฎิทิน

« May 2023»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

แบบสำรวจ

๑๑. ท่านเคยขอรับบริการส่วนใดของ อบต.หนองค่าย
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร

 หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view