http://www.nongkai.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข้อมูลทั่วไป

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

พนักงานส่วนตำบล

ข้อมูลหมู่บ้าน

ข้อมูลต่าง ๆ

ประกาศต่างๆ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกหนองปันดา บ้านตำแย ม.13

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศประกวดราคาจ้าง

ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนสามปี

ประกาศรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศการชำระค่าภาษี

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมฯ

ประกาศเรื่องช่องทางการร้องเรียน

ประกาศเรื่องการมอบอำนาจ

ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะการปฏิบัติราชการ

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ

เกี่ยวกับ อบต.หนองค่าย

สิ่งที่ควรรู้

ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  สิบเอกประทีป  ปริเวสังข์
Tel:081-7090974
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  นายมงคล  จันทร์สุขศรี
Tel: 089-8449316
หัวหน้าสำนักปลัด
 
  นางวิชชุดา  เกตุแก้ว
Tel:0819998035
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
  นายรณกฤต  ธนอ้อมนอก
Tel:084-4731118
 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
  นายประเดิมชัย  รัจเจริญ
Tel:0878626094
 
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 
  จ.อ. นภดล  สอนสวาสดิ์
Tel:089-9932904
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
  นายเกรียงไกร จงปัตนา
Tel:089-9471423
 
   
 
 
    
 
   
 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ
 
  นางฤทัยรัตน์  มณีมงคล
Tel:082-5015021
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
  นางศิริพร  นามบุตร
Tel:088-4704599
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
  นายรังสรรณ์  มูลจัด
Tel:085-1040501
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
  นางสาวธมลวรรณ  ภาษี
Tel:099-9280857
นักการภารโรง
 
   ว่าง 
คนงานทั่วไป
 
  นายศิริศักดิ์  รัจเจริญ
Tel:065-7364321
 
พนักงานขับรถ 
 
  นายนิคม  หล่าไธสง
Tel:064-7629657
 
 
 
    
 
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
 
 
 
 
    ประเภททั่วไป
  • -
 
 
view

บริการ

หน้าแรก
อำนาจหน้าที่
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
โครงสร้างหน่วยงาน
คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย
ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน (กพร)
ข้อมูลตำบล
ภาษีท้องถิ่น
เดินทางติดต่อเรา
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ข้อมูลทะเบียนราษฎร (กรมการปกครอง)
การตรวจสอบอาคาร
ข้อมูลการให้บริการ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เสียภาษีออนไลน์
โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

สถิติ

เปิดเว็บ29/04/2009
อัพเดท20/04/2023
ผู้เข้าชม580,947
เปิดเพจ792,507

ปฎิทิน

« May 2023»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

แบบสำรวจ

๑๑. ท่านเคยขอรับบริการส่วนใดของ อบต.หนองค่าย
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร

 หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view