องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ได้กำลังย้ายเว็บไซต์ ไปที่ http://www.nongkhaisao.go.th
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ กำลังลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เข้าเว็บไซต์ http://www.nongkai.org
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย